9. sep, 2018

Wetenschap

"Als ik had gezegd dat ik het al wist, dan had ik het niet gedaan, totdat het weer was gewist."
"

Hoss Wilstra