6. feb, 2018

Verlaten ganzen


In velden of wegen
Niet te vinden
Hij was niet te vinden
Onvindbaar

Toch voelde ze zijn hand
Door haar
Haar
Hoorde ze daar zijn stem

Zijn stem sloeg over
Want hij was niet daar
Herberg hem op nummer 19
Één beurt over slaan

Zij wachtte op hem
Op nr 31
Ze zat in de put
Over de tattoo die gevonden was

Waar was hij gebleven
Waar was hij gebleven
Wat was er gebeurd
Waarom was zijn huid losgeweekt

Doorweekt op nummer 42
Was hij verdwaald
In Hotel Babylonia
Knolliewoet

Hij verlangde naar Bad man
En zijn vrouwelijke Kater
Een mobiel bad
Maar stond voor Joker

Zo was hij al teruggelooen naar 39
Hij liep weer achteruit
Net als zijn klok
Het mechanisme had zich tegen hem gekeerd

Vlak voor nummer 31
Krabde hij achter zijn oren
Hij voelde een trilling
Een snaar vibreerde

Het mooiste geluid dat hij had gehoord
Ook zei was onderweg naar de zomer van 63
52 en 58 maar overslaan
Zoals zijn stem oversloeg

Als een kras in de plaat
Een beschadiging in de CD
Was ook het bitje gevallen
Ze had net doorgetrokken

Hij had zich even onttrokken
Maar hij was terug
Uit de bergen
De hoge golven

Hij had beklommen
De Mount Everest
Zoals hij had gezongen
De allerhoogste C
© Hoss 6-2-2018