15. mei, 2017

Verzamelde gedichten challenge 1-5

Marschlied

Soldaat, je bent mijn bloedverwant,
Mijn naaste in 't gelid;
Wij hebben hond noch kraai noch kind,
Geen vrouw die ons verwacht, bemint,
Een huurling heeft geen vaderland,
Wij loopen in 't gelid.

Soldaat, je bent mijn kameraad,
De vijand zoekt zijn wit;
Heb jij je laatsten pijl verspild,
Dan zoek je schut onder mijn schild.
Soldaat, je bent mijn kameraad,
Mijn naaste in 't gelid.

Soldaat, je blijft mijn kameraad,
Is ons gebeente eens wit.
De maan beschijnt ons geel en schril,
Een aap slaakt nu en dan een gil;
Wij blijven na den dood soldaat,
Op 't slagveld in 't gelid.

(Sji King)

J.J. Slauerhoff

De onbekende soldaat

Vrijgevochten heb je ons
Je hebt ons vrij gevochten.

De tering werd jouw ondergang
Door tering ging jij dood.

Niet gestorven in de strijd
De strijd was jouw gevecht.

Vechten was jou toevertrouwd
Jouw zwakte was te groot.

Groot dat was jouw longinhoud
Jouw longinhoud lag bloot.

Een virus kroop steeds dichterbij
Jouw longen was zijn brood.

"Geef ons heden dagelijks brood
Vergeef ons onze schulden."

Bidden was, wat overbleef
Het leven nog zo veel te bieden.

Bieden doen ze nu op jouw kostuum
Die van de onbekende soldaat.

Jouw verhalen verteld, door mij postuum
Een marslied, in de maat.

© HW 7-12-2015