2. jan, 2016

Verzamelde gedichten challenge 1-2

Wachten

Mijn bootje is van dun riet,
Gebonden door vezels van lisch.
Toch bevaar ik den stroom.
Geen wachtlicht op den anderen oever,
Alleen bewaakt door de poolster.
Kom je niet?

Jouw boot is van sterk hout.
Deze stroom is nog lang niet
De woeste Yang Tse, en toch ben je bang.
Kom je niet?

(Tsjen Wen Ti)

JJ Slauerhoff

Geduldig

Jaren wacht ik op dit moment
Het moment dat komen gaat
Op het moment dat het komt
Zodra ik materiaal heb
Voldoende ben uitgerust

Ik verwonder me over mensen
Die onbeperkt zijn uitgerust
Onbeperkt materiaal bezitten
Maar het moment niet komt
Al zijn diverse momenten voorbijgegaan
Terwijl dat moment op mij wacht.

© HW 4-12-2015

Slauerhoff vs HW