21. jan, 2018

Ome George

Het bondje dat we sloten
Was op 13-13-13
De klokken hadden 13 keer geslagen.
De haan meer dan 3 keer gekraaid
Het was 1984 geweest

Te paard, te paard
We zijn verraden
Het verleden uit handen gegeven
De controle verloren
Wat wachtte was een toekomst

Wetende dat de grote broer
Nog steeds op ons neerkeek
Letterlijk en figuurlijk
Samen met de grote en de kleine beer
Niks meer om te knuffelen

Aanraking zou verboden zijn
Niemand was er die naar liefde zocht
Eigenlijk was het te doen
Om eigen gewin
Wie was nu de mol?

© HW 2-2-2017