12. apr, 2017

Aanslag Waarde

Wat zou jij doen?
Je ziet iemand
Met niet nader te noemen wapen
Rondmaaien

Jij zit in de auto
Je kunt naar hem toe rijden
Rijdt over hem heen
Zou jij dat doen?

Een man spreekt een jongen aan
Hij wil vragen hoe laat het theater opengaat
Ineens ziet hij een riem
1000 bommen en granaten
Hij zegt nog: "Wat ........"

Klabam

De rest van zijn woorden
Ebben weg

Deze stellingen houden mij bezig
Door wat jij mij hebt gezegd

"Ben ik droef omdat ik traag ben"
Dat heeft Slauerhoff gezegd

Liever door de gezellige volkswijk loop
Die leven met liefde, passie, hoop

Daar houdt ik mij aan vast
Dat is voor mij de basis
Daar vind ik, mijn ik
Is dat narcistisch?
Of is dat mijn realiteit?
Idealistisch?
Naïef?
Of Romantisch?

Wat heb ik nu aan hoop heb jij gevraagd.
Mijn antwoord is volgt
Hoop is het enige dat ons rest
Hoop en vooral zelf doorgaan met je leven

We kunnen wel gaan schreeuwen
We kunnen wel gaan klagen
Maar de oplossing ligt bij jezelf
Liefde, Vrede, Vrijheid
Zijn de drie principes
Die ons uiteindelijk samenbrengt
Wanneer we het willen zien.

Tolereren doe ik het niet
Ook zeker niet bagatelliseren
Maar leven is het enige dat ik kan

Vandaag is de dag dat ik nogmaals Slauerhoff citeer:

"Het goede deed hij slecht
Beleed het kwaad oprecht
Hij stierf in het gevecht
Hij leidde recht en slecht
Een onverdraagzaam leven"

Maar hij heeft het geprobeerd
Van dat gedicht heb ik geleerd
Dat leven zonder eerder genoemde waarden
Voor mij niet te verteren is.


© HW 25-11-2015