2. mei, 2017

Voor de Vrijheid van Peter van der S.

Vrijheid
Spaanse Inquisitie
Als het al niet eerder begonnen is

Willem van Oranje
Wat daarna gebeurde
Exact het omgekeerde

Oplossing
Schuilkerken
Maar niet in het openbaar

Nu denk ik dan aan
Deze tijd
Waarin vrijheid nog niet vanzelfsprekend is

Misschien iets meer bij ons
Dan in andere verre landen
Noord Korea niet in het bijzonder

Nee, wij kunnen er ook wat van
Digitalisatie is makkelijk
Vrijheid ontnemend van ouderen

Luisterend naar wie er dan ook predikt
Predik ik misschien uit eigen parochie
Maar wel uit overtuiging en eerlijk in mijn bedoeling

Vrijheid zoek je bij jezelf
Opgesloten in je Hart
Geef het een kans

Naar andere meningen te luisteren
Zonder vooroordelen
Die juist vrijheid beperken

Al heb je de oorlog niet meegemaakt
Is dit waarover het gaat
Nederland centraal

Nederland is daar ooit om gekozen
Het Vredespaleis
Maar toen begonnen de grote WO's

Vind jouw weg
Sta er bij stil, iedere dag weer
Maar 4 en 5 mei in bijzonder

Exploiteer die vrijheid
Nu nog opgesloten in jouw hart

Laat het ontsnappen
Een mooie warme regen
Van zonnestralen

Wat overblijft
De ontspannende glimlach op jouw gezicht

-------------------------------------------------------
Proloog:

Na de oorlog vierden we wekenlang onze vrijheid. Het kon niet op. Dat is ook goed.
Ook was het begrijpelijk dat we geen zij hadden in zware verhalen. Het was ons ook niet voor de wind gegaan. Dus er was even geen tijd voor sentiment van mensen die het nog slechter hebben gehad. Er moest gebouwd worden, opgeruimd, schoon schip worden gemaakt.
Later volgde schoon schip met hetgeen daadwerkelijk was gebeurd.
Omdat dit nooit meer mag gebeuren en mensen soms willen vergeten, maar wij zeker dit nooit mogen vergeten.
We willen nog steeds niks horen over mensen die het slechter hebben dan wij.
Vluchtelingen, zorgbehoeftige.
Maar laten we zeker deze twee dagen stil staan dat het nog slechter kan en dat we deze mensen niet mogen vergeten dat niet zij, maar wij, de echte schuldigen zijn.
Als wij hen wel vergeten.
Voor Vrijheid, Vrede en Liefde.
- © HW 2-5-2016

© HW 2-5-2017