27. apr, 2017

Voor: de anatomieles

De anotomieles (deel 1)

Er is een heel leven nodig
Om een lichaam te ontcijferen
Detailleren
Van cel tot cel.

Daarbij komt dat hij veranderd
Waardoor ook zij verandert
Iedere dag
Iedere tel.

© HW 28 - 2 - 2016