24. apr, 2017

Voor het Centrale Park

ik is Wij, mij is ons

We zijn een klein beetje over jou te weten gekomen om op te slaan in ons archief
We wilde jou helpen, gewoon om jezelf te behelpen
Kijk om je heen, hier staan allemaal sympathieke ogen
Starend naar de aarde, zodat jij je thuis voelt

En deze is voor jou mevrouw Pegman
Je zus houdt meer van jou dan jij wist
Hoe hoe hoe
God is met jou, alsjeblieft, mevrouw Pegman
In de hemel is een plaats gereserveerd voor zij die goed proberen te doen
Hé, hé, hé, hé

Voor mij stond een boxer
En een vechter was haar handelsmerk
En ze droeg de herinneringen
Van iedere handschoen die haar neersloeg
Of haar raakte totdat iedereen riep
"Je mag vertrekken, je mag vertrekken"
Maar in haar woede en haar trots
Bleef de vechter de klap weerkaatsen en zei:
Mmmm, Mmmm

Toen ik door het troebele water zwom
Om iets te bereiken
Omdat jij er niet meer was
Zwom ik onder bruggen door

Als tranen niet binnen kunnen blijven
Mijn ogen vertroebelen
Voel ik mij klein, omdat ik niet groots ben
Toch weet ik altijd dat er iemand bij me is
Iets in jou, is mij bijgebleven

Zeil verder zilveren meid
Zeil voorbij
Jouw tijd is gekomen om te glinsteren
Al jouw dromen onderweg
Kijk hoe ze het licht weerkaatsen
Oh, wanneer ik de behoefte heb aan een vriend
Zeil jij achter mij
Zoals die brug over troebel water
Geef jij mij rust
Zoals die brug over troebel water
Geef jij mij rust


© HW 13-11-2016