15. apr, 2017

Voor: Joke

Het verbond tussen moeder en kind
Is een verbond van belangeloze verstrengeling
Een levenslijn
De navelstreng nooit losgelaten
Twee harten
Verbonden door het leven.

Overeenkomstige genen
Plus datgene wat beleefd is
Die eerste aanraking
Die knuffel
Die kus
Maar ook de teleurstelling in de blik
Van moeders
Die dochter zag
Bij dingen die Froukje nog moest leren.

Zo vloeit nu de blijdschap
Vermengd met weemoed
Door beide aderen
De levenswijn
Met dezelfde bloedgroep
Zoet met een licht zuurtje.
Dochter trouwt
Moeder trots

Het reizigersbloed van Wilstra
Stroomt door Froukjes aderen
De avonturier die ze is
Maar ook de Dromer
Die ik herken
Een vechter voor het goede
Een strijder tegen het kwaad
Op een positieve manier
Ze probeert te doen wat ze kan.

Vandaag een nieuwe dag
Een mooie kans
Ze trouwt nu met haar lief
Gefeliciteerd

------------------------------------

It ferbûn tusken mem en bern
Is in ferbûn fan belangeloze verstrengeling
In levenslijn
De navelstreng nea losgelaten
Twa herten
Ferbûn troch it libben.

Overeenkomstige genen
Plus datjinge wat belibbe is
Dy earste oanrekking
Dy oankrûper
Dy tút
Mar ek de teleurstelling yn de blik
Fan mem har
Dy dochter seach
By dingen dy Froukje noch moast leare.

Sa vloeit no de blidens
Vermengd mei weemoed
Troch beide ieren
De levenswijn
Mei deselde bloedgroep
Swiet mei in ljocht zuurtje.
Dochter trout
Mem grutsk

It reizigersbloed fan Wilstra
Streamt troch Froukjes ieren
De avonturier dy hja is
Mar ek de Dromer
Dy ik werken
In vechter foar it goede
In strider tsjin it kwea
Op in positive manier
Hja besiket te dwaan wat hja kin.

Hjoed in nije dei
In moaie kâns
Hja trout no mei har leaf
Lokwinske

© HW 20-2-2016