16. dec, 2015

Nalatenschap

Het zet je aan het denken.

Wat heb ik nu om na te laten?
Ik ben geen Superman
Ik heb geen grote, in geld uitgedrukte bezittingen.
Geld heeft geen enkele waarde.

Toch heb ik 3 bezittingen
3 welke ik niet zou willen missen

1. Dat zijn mijn dromen
De dromen waarin ik
Ongelooflijke avonturen beleef.
Die niet zijn na te vertellen
Omdat de combinatie van de beelden
Alleen door mij kunnen worden begrepen.
Er gaat geen dag voorbij zonder deze dromen
Deze zorgen er voor dat ik
Hoe dan ook, rustig slapen kan.
2. Dat is de liefde.
De liefde die ik voor de wereld voel
Voor de wereld en alles wat leeft op aarde Maar ook de natuurlijke gassen,
het klei, het zand, natuursteen,
Maar ten slotte ook voor jou.
De economie dat doet me niks
Deze trekt haar eigen plan
Beter nog
Economie dat zijn wij
De keuzes die wij maken.
Technologische vooruitgang prima
Vooruitgang betekent niet
Materiële onbenulligheden
Waardoor in feite
Door verspilling van moeder aarde
Alleen sprake is van achteruitgang.
Ik verfoei plaatsen als Chemelot.
Kan daar niet vrolijk worden.
Zie het als noodzakelijk kwaad
Daar ben ik van doordrongen.
3. Mijn Facebook account
Daar vind je tussen de regels door
De idealen waar ik voor sta
Daarnaast erf je vrienden
Die, hoe soms vaag dan ook
Hun mening durven geven.

Deze drie zaken is mijn enig
Nalatenschap
Wat een ieder die het 'liked'
Zou kunnen erven.
Opdat je open staat
Voor de gedachte.

9-11-2015

HW