11. dec, 2015

In Memoriam Liza Pegman

Ik probeer dit lied te zingen voor jou,
Ik probeer op te staan,
En hoop mijn voeten te vinden,
Ik zal proberen te spreken,
Maar alleen met jou, ben ik compleet.
Een lied van U2 houdt mij bezig,
Ik verander er wat in,
En hij hoort bij mij.
De voeten zijn je basis,
De basis waar jij toebehoort,
Al ben je nu niet meer, fysiek, aanwezig.
Ik ben, gelukkig, geboren,
Gelukkig in een warm nest, met drie zussen,
Waarvan jij de jongste bent.
Vechten deden jullie,
Vechten om mij,
Maar het hardste, dat vocht jij.
Soort van kindervakantieweek,
In sporthal, ik was jong,
Er werd gebokst, jij haalde mij over,
Jij gaf mij een stomp en ik kreeg geen lucht.
Een jongen die hard vecht om een man te zijn,
Zijn zuster neemt hem bij de hand,
Wesp steekt, hij stopt met denken,
Hij begint te huilen.
Jij hebt me getoond,
Een man te zijn,
Als zus, was jij een broer,
Te vechten als een beer,
Zonder de knuffelfactor te verliezen.
Er zit maar 5 jaar tussen,
Jou en mij,
Jij bijna 55, ik bijna 50.
Dol dat ik was op jouw vriendinnen,
Ik stoeide graag met ze,
Niet om het minst dat ik een jongen was.
Je gaf me er 1.
Al was het onbewust,
Marina, die tegen mama zei,
Afgesproken te hebben bij jou te slapen
Maar jij was er niet,
Ze wilde mij.
Dit jaar gaf je mij een openbaring,
Je zei dat je verlegen was,
Je zei: "altijd geweest."
Ik zei: "echt niet, jij was altijd mijn stoere zus".
Jouw vechtlust oneindig,
Ik noem een opsomming :
- je opleiding, wie had dat gedacht?
- je werk, altijd maar door willen gaan.
- je kinderen, Patrick, Nicole en Jordi
Alle drie perfect, maar dat komt door jou,
Omdat je voor hen hebt gevochten.
-Albert, die ik Cornelis noem en waarop jij dan boos wordt, omdat je hem verdedigt.
Logisch Liza, want niemand kan ooit weten, wat hij betekent heeft voor jou.
Ik denk het te weten. Omdat ik het zie.
Het is een goeie gast.
- daarnaast heb je gevochten, voor vriendinnen op je school.
Je vertelde mij laatst over jouw laatste jaar, op school.
Waarin vriendinnen streden met hun ziekte en jij daar vertelde, over jouw moeder die het ook niet makkelijk had.
Je noemde het een vervelend, maar wel liefdevol, warm jaar.
- gestreden heb je voor mij, wanneer ik gepest werd of toen je mee ging naar de moeder van een vriendin van mij.
Wij kwaad weg liepen en de moeder de deur tegen je hand dicht smeet en jij die tegen wilde houden, jouw hand vol glas.
Achteraf met de wetenschap van later, was die strijd onnodig, maar wat wisten wij nu veel.
Ik heb van je leren strijden en we zijn elkaar even uit het oog verloren, je liet me los, of ik jou.
Ik streed mijn strijd alleen.
Geleerd van mijn Master.poll
Mijn Master, dat ben jij.
Het afgelopen jaar en ook daarvoor kwam een hernieuwd gevoel van samenzijn.
We belden wel eens naar elkaar.
Ook toen jij vocht tegen je borstkanker.
We deelde wat over onze kinderen,
Merel, mijn dochter, bracht een onverwachts bezoek aan jou
Afgelopen jaar werd onze band geïntensiveerd.
We deelde veel over het verleden en genoten van het heden.
We keken naar de nabije toekomst.
Jij maakte per ongeluk geld over,
Geld wat je wilde geven aan je zoon.
Maar het kwam terecht bij mij.
Wat moesten we daarom lachen.
Het zijn van die kleine details.
Liza,
Samen zijn we die berg op gegaan.
De Alpe d'Huez!
Samen wilde wij weer terug.
Desnoods zou ik jou in rolstoel naar boven rijden.
Er is iets in het plan veranderd.
Nu alleen, wacht jij al op mij, in juni
Je wacht daarboven
Omdat ik dichterbij de hemel nog niet komen wil en kan.
Verder ben je altijd bij me.
Ik zal niet ophouden aan jou te denken,
over jou te vertellen.
We voelen je allemaal.
Ik probeerde dit lied te zingen voor jou,
Ik probeerde op te staan,
En jij toonde mij mijn voeten,
Ik probeerde te spreken,
En alleen door jou, ben ik compleet.

© 8-11-2015

HW